ประวัติเรื่องราวของ Asap

Asap บริการรถยนต์ให้เช่า แบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการ บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา   บริการรถยนต์ให้เช่าผ่าน App ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้รถยนต์ชั่วคราวตามจุดจอดรถทั่วกรุงเทพฯ และจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดี มีการรับประกัน เมื่อครบสัญญาเช่าของ asap

นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อทำให้เป็นผู้ให้บริการด้านรถเช่าแบบครบวงจรที่เทียบได้กับผู้ให้บริการ mobility solution ด้วยมองว่าพฤติกรรมการใช้รถของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป เช่น ความสนใจที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์เริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ นั่นคือแม้ฝันของการมีรถยนต์จะยังคงอยู่แต่รูปแบบของการครองครองแตกต่างจากเดิม เช่น ในวันที่ต้องการไปพักผ่อนกับครอบครัวจะต้องการใช้รถซึ่งมีจำนวนหลายที่นั่งเพื่อให้โดยสารไปพร้อมกันได้ด้วยรถเพียงหนึ่งคัน จึงเลือกการเช่ารถที่ย่อมสะดวกและปลอดภัยกว่า

วิสัยทัศน์ Vision

Asap บริการรถยนต์ให้เช่า แบบครบวงจร ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการ บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา   บริการรถยนต์ให้เช่าผ่าน App ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการใช้รถยนต์ชั่วคราวตามจุดจอดรถทั่วกรุงเทพฯ และจำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพดี มีการรับประกัน เมื่อครบสัญญาเช่าของ asap

นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อทำให้เป็นผู้ให้บริการด้านรถเช่าแบบครบวงจรที่เทียบได้กับผู้ให้บริการ mobility solution ด้วยมองว่าพฤติกรรมการใช้รถของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป เช่น ความสนใจที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์เริ่มน้อยลงเรื่อย ๆ นั่นคือแม้ฝันของการมีรถยนต์จะยังคงอยู่แต่รูปแบบของการครองครองแตกต่างจากเดิม เช่น ในวันที่ต้องการไปพักผ่อนกับครอบครัวจะต้องการใช้รถซึ่งมีจำนวนหลายที่นั่งเพื่อให้โดยสารไปพร้อมกันได้ด้วยรถเพียงหนึ่งคัน จึงเลือกการเช่ารถที่ย่อมสะดวกและปลอดภัยกว่า

เป้าหมาย Mission

ทำไมต้องเลือก Asap ?

ข้อมูลการลงทุน

งบประมาณการลงทุน

เริ่มต้น 5 แสนบาท – 11 ล้านบาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่ขนาดพื้นที่และงบประมาณการลงทุน)

ค่าธรรมเนียม

500,000 บาท

อายุสัญญา

5 ปี ต่อ 5 ปี

ขนาดของร้าน

ขนาดของร้าน

สอบถามรายละเอียดการลงทุน

กรอกข้อมูลด้านล่างนี้ จะมีทีมงานติดต่อกลับภายใน 24 ชม. เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม