หัวข้อสัมมนา

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่แท้จริง ของระบบแฟรนไชส์ สร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจใน การทำระบบแฟรนไชส์แนวทางการตลาดแฟรนไชส์การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
คอร์สสัมมนา

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ FBD

11 พฤษภาคม 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ ที่ต้องการขยายธุรกิจ
- มีคนขอซื้อแฟรนไชส์แต่ยังไม่พร้อมขายแฟรนไชส์ - ทำแฟรนไชส์กลัวโดนลอกเลียนแบบ - ควบคุมพนักงานจำนวนมากเป็นเรื่องที่ปวดหัว

รายละเอียด DOWNLOAD PDF