หัวข้อสัมมนา

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจให้เข้าใจถึงกลยุทธ์ที่แท้จริง ของระบบแฟรนไชส์ สร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจใน การทำระบบแฟรนไชส์แนวทางการตลาดแฟรนไชส์การวางแผนกลยุทธ์ ทางธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

กรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
คอร์สสัมมนา

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ FBD

21 กันยายน 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ
หลักสูตรสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ FBD การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถงึข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

รายละเอียด DOWNLOAD PDF