ตารางสัมมนา

ดูหัวข้อสัมมนาในแต่ละเดือน
คอร์สสัมมนา เดือน กรกฏาคม 2562

สัมมนาสร้างแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ “Franchise Business Development & Work Shop”

20 กรกฏาคม 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ การขยายธุรกิจ
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

รายละเอียด DOWNLOAD PDF