ตารางสัมมนา

ดูหัวข้อสัมมนาในแต่ละเดือน
คอร์สสัมมนา เดือน พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร “ Advanced Franchise Program ”

1 พฤศจิกายน 2561-1 ธันวาคม 2561
เหมาะสำหรับ :
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบสัญญา การพัฒนาคู่มือในระบบปฏิบัติการ และการตลาดสำหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ โดยใช้ธุรกิจเป็นกรณีศึกษา

รายละเอียด DOWNLOAD PDF