ตารางสัมมนา

ดูหัวข้อสัมมนาในแต่ละเดือน
คอร์สสัมมนา เดือน มีนาคม 2563

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

21 มีนาคม 2563
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงงานผู้ผลิต
หลักสูตรสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  FBD
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ จากประสบการณ์ทีมที่ปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์ไทย กว่า 300 กิจการ

รายละเอียด DOWNLOAD PDF