ตารางสัมมนา

ดูหัวข้อสัมมนาในแต่ละเดือน
คอร์สสัมมนา เดือน กันยายน 2562

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ FBD

21 กันยายน 2562
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ
หลักสูตรสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  FBD
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถงึข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

รายละเอียด DOWNLOAD PDF