สัมมนาแฟรนไชส์

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
วันที่อบรม :

21 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน :09.30 -16.00 น. ระยะเวลา : เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงงานผู้ผลิต ราคาคอร์ส : 5,500 บาท จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

ประธานที่ปรึกษา

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตรสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  FBD
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ จากประสบการณ์ทีมที่ปรึกษาพัฒนาระบบแฟรนไชส์ไทย กว่า 300 กิจการ

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
 
เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
 
ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
สามารถบริหารแฟรนไชส์และการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์
 ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
ประวัติ แฟรนไชส์ นิยามแฟรนไชส์
โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 จะสร้างแฟรนไชส์ได้อย่างไร
ทำไมต้อง แฟรนไชส์
ข้อดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์
 แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไชส์
ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์