สัมมนาแฟรนไชส์

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ FBD
วันที่อบรม :

21 กันยายน 2562

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน :09.30-1600 น. ระยะเวลา : เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ ราคาคอร์ส : 5,500 บาท จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

ประธานที่ปรึกษา บริษัท บิสิเนสโค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

หลักสูตรสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  FBD
การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถงึข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์

สัมมนาสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 

 ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจแฟรนไชส์
 สามารถบริหารแฟรนไชส์และการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์
 ขั้นตอนการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์
 ประวัติ แฟรนไชส์ นิยามแฟรนไชส์
 โครงสร้างระบบแฟรนไชส์
 จะสร้างแฟรนไชส์ได้อย่างไร
 ทำไมต้อง แฟรนไชส์
 ขอ้ดี-ข้อเสียระบบแฟรนไชส์
 ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบแฟรนไชส์
 แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และการขายแฟรนไชส์
 ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
 Work Shop วิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ