สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตรเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ AFP
วันที่อบรม :

20 มิถุนายน 2562-20 กรกฏาคม 2562

ลงทะเบียนเวลา : เวลาเรียน : ระยะเวลา :09.30-16.30 น. เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ ผู้ผลิต เจ้าของธุรกิจที่มีสาขา ราคาคอร์ส : 30000บาท จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

อยากขยายธุรกิจแต่ติดปัญหา

-มีคนขอซื้อแฟรนไชส์แต่ยังไม่พร้อมขายแฟรนไชส์  เผยทุกแง่มุม
เน้นคิดเป็น  วิเคราะห์เป็น  ลงมือทำได้จริง  และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกรณ๊ศึกษา

หลักสูตรอบรมเจาะลึกการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์  AFP  5 วัน
วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์  แนวทางการตลาดแฟรนไชส์  กระบวนการฝึกอบรมวิทยากรจะมอบหมายงาน Work Shop ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมใช้หลักทฤษฎีของการทำธุรกิจแฟรนไชส์ในวิเคราะห์ตาม Case Study  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงขั้นตอนในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์แบบเจาะลึก เช่น การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ การออกแบบสัญญา การพัฒนาคู่มือในระบบปฏิบัติการ และการตลาดสำหรับธุรกิจ แฟรนไชส์ โดยใช้ธุรกิจเป็นกรณีศึกษา

สมัครก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2562 รับสิทธิพิเศษส่วนลด 10% จากราคาปกติ