สัมมนาแฟรนไชส์

หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ Franchise Business Development & Work Shop
วันที่อบรม :

16 กุมภาพันธ์ 2562

ลงทะเบียนเวลา :09.30-16.00 น. เวลาเรียน : ระยะเวลา : เหมาะสำหรับ : ผู้บริหารธุรกิจ ,ผู้ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ ราคาคอร์ส : 5,500 บาท จองที่นั่งสัมมนา DOWNLOAD PDF


รายชื่อวิทยาการ

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ CFE

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบค้าปลีกและแฟรนไชส์

รายละเอียดคอร์สสัมมนา

ธุรกิจคุณพัฒนาเป็นแฟรนไชส์ได้หรือไม่?
ขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานสากล
ควบคุมและบริหารจัดการในระบบแฟรนไชส์
Work shop กรณีศึกษาเชิงลึก

สัมมนา “Franchise Business Development & Work Shop”  เริ่มจัดตั้งแต่ปี 2549 เราได้จัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปี มีการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 170 รุ่น  เน้นการให้ความรู้ด้านสร้างธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบและพัฒนาระบบแฟรนไชส์ที่ถูกต้อง โดยแยกรูปแบบแฟรนไชส์มาตรฐานออกจากธุรกิจไขอาชีพ ได้อย่างชัดเจน    วันนี้รูปแบบการอบรมสร้างผ่านความรู้ความเข้าใจกับทฤษฏี เรียนรู้กรณีศึกษาแฟรนไชส์และกิจกรรม Workshop ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์มากว่า 300 กิจการ