ความรู้เรื่องค้าปลีก

เลือก Target Location ให้เป็น

ช่วยประหยัดงบประมาณในการโปรโมทได้เยอะ

การวิเคราะห์ลูกค้า : ทักษะมาตรฐานของธุรกิจค้าปลีก

ช่วงนี้ข่าวคราวค้าปลีกดูอึมครึมอยู่นะครับ การค้าตอนนี้คงต้องหาทางช่วยตัวเอง ปรับตัวให้ได้มากที่สุด สร้างความแตกต่างหาความเป็นตัวของตัวเอง และที่สำคัญต้องสร้างให้ทีมงานเข้าใจและสามารถสร้างทักษะที่ถูกต้องของตนเองให้ดีที่สุด ดูทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ค้าปลีกของประเทศไทย

การปรับตัวธุรกิจค้าปลีกไทยและแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐ ดูทั้งหมด