ความรู้เรื่องค้าปลีก

สภาวะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกลุ่มอาหาร ในประเทศเนเธอแลนด์

สภาวะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกลุ่มอาหาร ในประเทศเนเธอแลนด์
อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1% ในปี 2015 มูลค่าที่ประมาณ  €42,000 ล้านยูโร ร้านค้าขนาดเล็กด้านอาหารจะหดตัวลงจากการขยายสาขาของธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทค้าปลีก อัลเบิร์ท ไฮน์ (Albert Heijn) ยังเป็นผู้นำตลาดด้วยการขยายตัวได้ระดับดี ธุรกิจประเภทกลุ่มอาหารยังสามารถเติบโตได้ประมาณ ร้อยละ 1
ธุรกิจค้าปลีกเนเธอร์แลนด์มียอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องธุรกิจค้าปลีกในเนเธอร์แลนด์มอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติเนเธอร์แลนด์(CBS) พบว่ายอดขายของธุรกิจค้าปลีกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2556 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน2.3% เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น1.8% และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย0.5% ร้านค้าปลีกสินค้าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบมียอดขายเพิ่มขึ้น3.6% จากช่วงเดียวกันของปี2558 ในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ4% ทั้งนี้ร้านค้าสินค้าเฉพาะด้านมีการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มretail อาหารและเครื่องดื่มโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 4%
กลุ่มค้าปลีกอาหารรายใหญ่คือ อาลดี Aldi และ ลิเดิล Lidl. เน้นการขายสินค้าราคาถุกที่มีคุณภาพยอมรับได้  แม้ว่าอัลเบิร์ท ไฮน์ (Albert Heijn) และจัมโบ้ (Jumbo Supermarket) เป็ฯกลุ่มค้าปลีกส่วนลดหรือ Discounters ยังคงขยายตัวได้ในปี 2015 ร้อยละ 6% โดยปกติแล้วชาวดัทช์จะนิยมซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กมากกว่าธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่แบบไฮเปอร์มาร์เก็ต ในขณะเดียวกันร้านค้าแบบร้านสะดวกซื้อก็ไม่สามารถขยายตัวได้ดี เนื่องจากร้านประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตของเนเธอร์แลนด์ มีขนาดที่ใหญ่กว่าร้านสะดวกซื้อและตั้งอยู่ในเมืองสะดวกในการซื้อและมีการส่งเสริมการขายในด้านราคาได้อีกว่า รวมทั้งหมวดสินค้าที่มากกว่าจึงทำให้ร้านสะดวกซื้อหมดความจำเป็นสำหรับการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับร้านค้าในสถานีบริการยังไม่ได้รับความนิยมในเนเธอร์แลนด์
อัลเบิร์ต ไฮน์, จัมโบ้ ต่างเป็นคู่แข่งในธุรกิจด้านค้าปลีกและมีการพัฒนาการให้บริการทางออนไลน์และมีสัดส่วนการเติบโตได้ดี ในขณะที่คู่แข่งรายเล็กเช่น Plus และ Hoogvliet ก็พยายามสร้างรูปแบบการสั่งสินค้าและส่งของถึงบ้านหรือการมารับสินค้าที่จุดรับของที่ใกล้บ้านได้เช่นกัน

วันหลังมาคุยรายละเอียดกันนะ