ข่าวสารและกิจกรรม

ถอดบทเรียนงานบรรยายกระบวนการพัฒนาแฟรนไชส์ที่ยั่งยืน วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์

16 มกราคม 2562 #1ปฎิเสธไม่ได้โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทพฤติกรรมการซื้อ การผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออฟไลน์ไปยังออนไลน์ โดยเป็นการนำคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ ธุรกิจระบบแฟรนไชส์ในอนาคตจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงร้านค้าแฟรนไชส์ในรูปแบบเดิมๆ แต่จะก้าวไปสู่โลก O2O ที่มีการผสมผสานระหว่างจุดแข็งของร้านค้าในโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

#2ยุคนี้ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าทุกอย่าง ยึดติดสินค้าทุกชิ้นต้องมาจากโรงงานของเราทั้งหมด การใช้outsourceในบางเรื่องอาจเป็นข้อดี หากมองมุมกลับทำให้ธุรกิจคล่องตัวกว่า เช่น แมคโดนัลด์ ทำไมไม่มีครัวกลาง ความสำคัญของธุรกิจขึ้นอยู่กับเราจะสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร และที่สำคัญต้องสร้างธุรกิจให้มีกำไรก่อนจะขยายแฟรนไชส์

#3แฟรนไชส์ลงทุนต่ำได้ผลตอบแทนไว้ไม่ใช่ดีเสมอไป หากคุณเป็นผู้สนใจแฟรนไชส์ลาออกจากงานมาลงทุนเปิดแฟรนไชส์คุณต้องการมีรายได้เดือนเพื่อค่าใช้จ่ายที่เพียงพอเดือนละเท่าไร ดังนั้นการเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน จึงต้องสามารถสร้างกำไรให้เพียงพอกับเจ้าของแฟรนไชส์เลี้ยงชีพได้ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตร่วมกันได้อย่างมั่นคง

#4โฟกัสกลยุทธ์ในการขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ นอกจากการศึกษาความเป็นไปได้ พฤติกรรมประชากร และข้อกฎหมายต่างๆ ควรเลือกโฟกัสเจาะลึกในเมืองที่สำคัญๆ อย่ามองแบบภาพรวมเพียงผิวเผินไปทุกประเทศในกลุ่ม AEC เพราะหากไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จ จะกลับไปสร้างแบรนด์อีกครั้งได้ลำบาก

#5บทบาทแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีคือการสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดธุรกิจร่วมกัน จำนวนสาขาไม่บอกถึงความสำเร็จของแฟรนไชส์ แต่การสร้างคุณภาพและการสร้างประสิทธิภาพทำกำไรให้ธุรกิจแต่ละสาขาสำคัญกว่า