ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมงานคือหัวใจสำคัญการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

16 มกราคม 2562

ทีมงานคือหัวใจสำคัญการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

-การถ่ายความรู้ประสบการณ์ให้กับผู้ลงทุนแฟรนไชส์
-กระบวนการช่วยเหลือแฟรนไชส์ซี ระหว่างดำเนินธุรกิจ
-การพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เช่น สร้างสรรค์เมนู ใหม่ สินค้าใหม่

#ทุกๆกระบวนที่เชื่อมโยงระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และซีล้วนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง

#แม้มีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ แผนธุรกิจ สัญญาแฟรนไชส์ คู่มือปฎิบัติการแฟรนไชส์ที่ละเอียดมากเท่าไร.. แต่หากขาดทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจพร้อมเดินตามกลยุทธ์แฟรนไชส์ ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ

อีกหนึ่งบทบาทของที่ปรึกษา Business Coach คือการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ทีมงานในองค์กร สามารถขับเคลื่อนระบบแฟรนไชส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายที่วางไว้

#ที่ปรึกษาแฟรนไชส์ #พัฒนาแฟรนไชส์ #สร้างแฟรนไชส์ #ขยายแฟรนไชส์