ข่าวสารและกิจกรรม

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นจากความคิดที่ถูกต้อง

27 กันยายน 2560 ได้รับกระแสตอบรับจากผู้บริหารธุรกิจ กว่า 100 กิจการ ตลอดเวลา 8 ครั้งต่อปี  ร่วมสัมมนา “หลักสูตรการสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์”
โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์  และกิจกรรม Work Shop ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานในระดับสากล