ข่าวสารและกิจกรรม

อยากเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์แต่ไม่มีเงิน ....งานนี้มีโอกาส

17 กันยายน 2560

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน โดยมี 12 แฟรนไชส์ซอร์ร่วมสร้างโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจ