ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและพิธีปิดโครงการ ต้นกล้า โก อินเตอร์

8 กันยายน 2560 วันที่ 6 กันยายน 2560 นายสมเด็จ  สุสมบูรณ์ รองอธิบดี  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเนื่องในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า โก อินเตอร์) ประจำปี 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการฯ เข้าร่วมรับวุฒิบัตร ทั้งสิ้น 40 กิจการ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs  ที่ผ่านโครงการต้นกล้า ทูโกล รวมถึงผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA  และผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และต่อยอดธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Networking) เพื่อขยายการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน