ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาการบริการจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

2 มิถุนายน 2560 ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภควัฒน์  พร้อมทีมที่ปรึกษาเข้าร่วม สัมมนาหลักสูตรการบริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีกค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยมีทายาทและผู้บริหารค้าปลีกชั้นนำในไทยเข้าร่วมอบรม   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจค้าปลีกของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล