ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาหลักสูตร “Franchise Business Development & Work Shop ”

1 มิถุนายน 2560 บิสิเนส โค้ช  ผู้นำด้านที่ปรึกษาด้านวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์และร้านค้าปลีก อันดับหนึ่งในไทย  จัดงานสัมมนาหลักสูตร 'การพัฒนาธุรกิจ ให้เป็นแฟรนไชส์'  โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 30 ท่าน  นอกจากได้รับความรู้ขั้นตอนการสร้างแฟรนไชส์ตามมาตรฐานสากลแล้ว  ในช่วงบ่ายยังเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างเป็นกันเอง