ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวสู่มาตรฐานแฟรนไชส์ กระทรวงพาณิชย์

16 มีนาคม 2560 ดร. พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา บิสิเนส โค้ช ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์และค้าปลีก ได้รับเชิญ ร่วมถ่ายทอดรู้ ทิศทางและสถานการณ์แฟรนไชส์ปัจจุบัน  ให้กับผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์  ในโครงการมาตรฐานแฟรนไชส์ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ที่โรงแรมริชมอน จ .นนทบุรี