ข่าวสารและกิจกรรม

เทคนิคการขายแฟรนไชส์ ..หัวใจสำคัญของการขยายธุรกิจ

16 มีนาคม 2560 ดร.พีระพงษ์ ร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ เทคนิคการขายแฟรนไชส์และหลักเกณฑ์การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี   ให้กับผู้บริหารและทีมงาน Chysee  Corner   อีกหนึ่งบทบาท ..การสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ สู่มาตรฐานระดับสากล