ข่าวสารและกิจกรรม

การลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจ Site visit ทีมที่ปรึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาบิสิเนส โค้ช  ร่วมเยี่ยมชมธุรกิจ  ถือเป็นบทบาทหนึ่งของงานด้านที่ปรึกษารับวางระบบแฟรนไชส์และร้านต้นแบบ  เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับเจ้าของกิจการ  ในการสร้างระบบหรือพัฒนาร้านต้นแบบให้มีขีดความสามารถและศักยภาพเทียบเท่าในระดับสากล