ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ อบรมกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ แฟรนไชส์ Sushi Mega

20 มกราคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและทีมงาน แฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น Sushi Mega ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Train The Trainer  ระหว่างวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2560 เพื่อนำเทคนิคและทักษะที่ได้รับในการส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ซีในอนาคตอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานระดับสากล