ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่เวทีตลาดโลก Business Networking ณ ประเทศเวียดนาม

28 พฤศจิกายน 2559

 ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้รับความสนใจจาก นักธุรกิจ , นักลงทุนชาวต่างชาติ ในงาน Thailand Franchise Business Networking โครงการ Franchise Go Inter Special 2016 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์    ณ ประเทศเวียดนาม   เพื่อเสริมศักยภาพแฟรนไชส์ไทย  ก้าวไกลสู่ระดับสากล