ข่าวสารและกิจกรรม

อบรมหลักสูตร Franchise Marketing and Sales Training

23 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์สุชาติ  อาจารย์กำธร และอาจารย์เอกวัฒน์  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทบิสิเนสโค้ช ร่วมถ่ายทอดความรู้ กระบวนการเตรียมความพร้อมนำเสนอแฟรนไชส์  ,  เทคนิคการคัดเลือกคุณสมบัติของ แฟรนไชส์ซี  และการทำการตลาด Online ในธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์อย่างเป็นมาตรฐานในระดับสากล