ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ประกอบการโครงการต้นกล้า ทูโกล ประจำปี 2559

11 พฤศจิกายน 2559 ความสำเร็จจากผู้ประกอบการจาก 6 ภูมิภาค   โครงการสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล ต้นกล้าทูโกล ปี 2559  เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจและพิธีปิดโครงการ   ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย  ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน