ข่าวสารและกิจกรรม

Coaching หลักสูตรการตลาดและการถ่ายทอดความรู้ แฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก

28 กันยายน 2559 วันที่ 2 ของการอบรมให้คำปรึกษาเชิงลึก Coaching  ด้านการตลาด และการถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จผ่านคู่มือปฎิบัติการ ถือเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจต่างประเทศสู่ระดับสากล ได้อย่างมีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน