ข่าวสารและกิจกรรม

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ...พัฒนาวงการค้าปลีกไทย

27 กันยายน 2559 ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ  เพื่อพัฒนาวงการค้าปลึกไทย  ผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ   ร่วมแสดงวิสัยทัศน์  ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการค้าปลีกค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ภาคกลาง  จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์   ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3