ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก Coaching ให้คำปรึกษาเชิงลึก

27 กันยายน 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559   ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา บิสิเนส โค้ช  ร่วมติวเข้มโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก   ให้คำปรึกษาเชิงลึก Coaching  ด้านระบบปฎิบัติและการตลาด แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์   ทั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สู่เวทีมาตรฐานสากล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์