ข่าวสารและกิจกรรม

ดร.พีระพงษ์ให้สัมภาษณ์

18 สิงหาคม 2559 ลงทุนแฟรนไชส์ คล้ายกับ การขายสูตรอาชีพหรือไม่ ?
แฟรนไชส์ไทย ต่างกับ แฟรนไชส์เมืองนอก อย่างไร ?
การเลือกแฟรนไชส์ที่ได้มาตรฐาน  มีข้อควรพิจารณาอย่างไร ?

ร่วมหาคำตอบในรายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ. ธันยวัชร์ และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์  ดร.พีระพงษ์
ได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=BAYtDp8KYb0