ข่าวสารและกิจกรรม

พันธ์ทวี มอลล์ ปรับโฉมธุรกิจสร้างต้นแบบใหม่

21 กันยายน 2559              พันธ์ทวีมอลล์ ผู้นำด้านสินค้าการเกษตร ในพื้นที่ภาคอีสานปรับโฉมร้านค้าใหม่สาขาบ้านม่วง ให้เป็นร้านค้าต้นแบบ (Prototype) ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเป็นระบบค้าปลีกที่มีมาตรฐาน ด้วยการออกแบบร้านให้มีอัตลักษณ์ (Identity) เฉพาะตัว เปลี่ยน Logo ให้มีความทันสมัยด้วยสัญลักษณ์ “PWC” การปรับผังร้านและการจัดหมวดหมู่สินค้าใหม่ให้ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

คุณนิวัฒน์ พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธ์ทวีมอลล์ จำกัด ได้กล่าวว่า

            “พันธ์ทวี กำเนิดจากร้านค้าปลีกด้านเคมีและปุ๋ยสำหรับการเกษตร โดยเปิดร้านค้าที่ อำเภอบ้านไผ่ เป็นสาขาแรก และได้สร้างร้านพันธ์ทวีที่สาขาขอนแก่นให้เป็นสำนักงานใหญ่และใช้กลยุทธ์การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นสาขาที่สกลนคร หนองคาย กาฬสินธ์  จนทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายกว่า 800 ล้านในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อธุรกิจร้านค้าปลีกด้านสินค้าอุปโภคและบริโภคมีการแข่งขันกันสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้านค้าปลีกในธุรกิจประเภทอื่นๆก็เริ่มเข้ามามีบทบาท เช่น วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ร้านยา และอื่นๆ"
 
             "บริษัทฯจึง บริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการออกแบบธุรกิจ ให้มาช่วยออกแบบธุรกิจและวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ โดยเริ่มโครงการออกแบบธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน พันธ์ทวีสาขาบ้านม่วง ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 11 เป็นสาขา ร้านต้นแบบ (Prototype Retail Shop) ที่ออกแบบรูปลักษณ์สาขาใหม่ให้มีเอกลักษณ์ของ พันธ์ทวี ที่สะท้อนความเป็นร้านค้าปลีกด้านเกษตรกรรม และชูแนวคิดธุรกิจด้วยคำว่า “เพื่อนแท้เกษตรกรไทย”

             "เป็นการตอกย้ำกลุ่มเป้าหมายของพันธ์ทวีให้มีความชัดเจน นอกจากนั้นยังพัฒนาและปรับ “หมวดหมู่สินค้า (Product Category)” ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรครอบคลุมมากที่สุด โดยมุ่งเน้นเรื่อง สินค้าที่เหมาะสมราคาถูก สินค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และ สินค้านวัตกรรมใหม่ๆที่จะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้นโดยมีต้นทุนที่ต่ำลง ผ่านการบริการที่เป็นกันเองของพนักงานที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีมาจากสำนักงานใหญ่ และ การจัดวางสินค้าที่สามารถมองหาได้ง่าย เข้าถึงสินค้าได้ง่าย มีนโยบายการจัดส่งสินค้าและการรับประกันสินค้าที่ชัดเจนและยุติธรรมต่อลูกค้า"

              "พันธ์ทวีสาขาบ้านม่วง ใช้พื้นที่ในการสร้างร้านต้นแบบประมาณ 450 ตารางเมตร ใช้งบลงทุนในการก่อสร้างประมาณ 3.9 ล้านบาท ใช้พนักงานประจ้ำร้าน 8 คน ให้บริการเปิดตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์
แผนธุรกิจของพันธ์ทวี คือ การมุ่งเน้นขยายสาขาต่อจากนี้ออกไปให้ครบ 50 สาขาภายใน 5 ปี ทั้งนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และการพิจารณาเรื่องการสร้างระบบแฟรนไชส์เพื่อสร้างการเติบโตให้มีความยั่งยืน โดยวางเป้าขายภายใน 5 ปีไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท"