ข่าวสารและกิจกรรม

งานแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดประเทศ ณ ประเทศอินโดนิเซีย

2 กันยายน 2559 เริ่มแล้วงานแสดงธุรกิจและเจรจาธุรกิจแฟรนไชส์  ณ ประเทศอินโดนิเซีย ในโครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559  จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สสว . ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพแฟรนไชสไทยสู่ต่างประเทศ   นับเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายไปสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น