ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

เลือก Target Location ให้เป็น

ช่วยประหยัดงบประมาณในการโปรโมทได้เยอะ

ธุรกิจคุณเป็นแฟรนไชส์ยุคไหน

ธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทย ตลอด 3 ทศวรรษ ผ่านการเติบโต ล่มสลาย และกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง พร้อมไปกับการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ของคนไทยที่มาถึงวันนี้มีพัฒนาการก้าวเข้าสู่ยุคที่ 3 เราลองมาสำรวจกันว่าธุรกิจที่คุณสร้างระบบแฟรนไชส์ หรือ ธุรกิจที่แฟรนไชส์ซีเลือกลงทุนนั้นมีพฒนาการอยู่ในยุคไหนกัน ดูทั้งหมด

8 ขั้นตอนการพัฒนาร้านต้นแบบ

การสร้างร้านต้นแบบ ที่เรียกว่า Pilot Operations ของกระบวนการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchising) นับเป็นความลับเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์ ( Franchisors ) จัดระเบียบธุรกิจใหม่จากที่เคยทำอยู่เดิมด้วยรูปแบบการทำงานตามความฝันที่ผ่านการทดสอบสมมติฐานและแนวคิดทั้งหมดของธุรกิจ เพื่อกำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานการทำงานรูปแบบเดียวกันในทุกสาขาเพื่อให้ได้คุณภาพสินค้า การบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เหมือนกันทุกร้าน ดูทั้งหมด

รู้ 3 หลักการก่อนวางธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจที่ดำเนินการมาแล้วและวางแผนการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยแฟรนไชส์ต้องเข้าใจเชิงระบบ ผู้ประกอบการพึงเริ่มวางกรอบใน 3 หลักการสำคัญ ประกอบด้วย • การสร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Format Franchising) • การสร้างภาพลักษณ์( Corporate image ) • การกระจายความเสี่ยงของการลงทุน( Investment risk management ) ดูทั้งหมด

หน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์

Franchisor ในฐานะผู้ก่อตั้งเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นบทบาทในระยะต้นเท่านั้น เพราะเมื่อมีผู้ร่วมธุรกิจในฐานะ Franchisee ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเขาเหล่านั้นก็มีฐานะในการเป็นเจ้าของร่วมด้วยเช่นกัน ในการเป็นผู้นำ Franchisor มีหน้าที่สร้างความเข้าใจให้กับทุกสาขาในระบบให้เข้าใจแนวทางและปรัชญาการคิดของธุรกิจโดยรวมอย่างถูกต้องด้วย ดูทั้งหมด

แนวคิด-แนวทาง ...ก่อนสร้างแฟรนไชส์ (2)

เมื่อต้องการขยายธุรกิจด้วยการสร้างแฟรนไชส์ การออกแบบธุรกิจให้เหมาะกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างโอกาสความสำเร็จไปมากกว่าครึ่งทาง ซึ่งแนวทางที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการจัดทำภายในองค์กรเพื่อสร้างแฟรนไชส์ มีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนอย่างไรบ้าง ดูทั้งหมด

แนวคิด-แนวทาง ...ก่อนสร้างแฟรนไชส์ (1)

การเป็นแฟรนไชส์คุณจะมีบทบาทในการที่ต่างไปจากที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอบตัวเองให้ได้ว่ารู้สึกสบายใจที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาแฟรนไชส์ซี เพื่อเดินไปบนเส้นทางความสำเร็จร่วมกันหรือไม่ ขั้นตอนต่อไปก็ คือ การทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมในการก่อร่างสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์กันทั้งจากภายในองค์กรธุรกิจและนอกองค์กรเอง ดูทั้งหมด

พัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ได้กี่แบบ ?

การเลือกซื้อแฟรนไชส์คุณควรตระหนักถึงประเภทแฟรนไชส์ที่มีความพร้อม เป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงความสำเร็จ หลังจากระบุประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการและประเมินสถานะทางการเงินของคุณแล้ว เราก็จะพาไปสำรวจรูปแบบที่แบ่งได้หลายประเภท เช่น ตามขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่าแฟรนไชส์ซอร์ตกลงอนุญาตให้แฟรนไชส์ใช้เครื่องหมายการค้าและชื่อของตนเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ของตนด้วยรูปแบบใด เบื้องต้นเราสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 รูปแบบพื้นฐาน คือ แฟรนไชส์ธุรกิจ , แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์ และ แฟรนไชส์การผลิต นอกจากนี้ยังมีการแบ่งตาม สำหรับประเทศไทยแบ่งตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Product and Brand , Franchising Business Format และ Franchising Conversion Franchising มาทำความรู้จักกัน ดูทั้งหมด

นิยามทางลัดสู่ความสำเร็จของการขยายธุรกิจ ในระบบแฟรนไชส์

หลายกิจการผ่านการวางแผนและดำเนินการจนธุรกิจประสบความสำเร็จ และมองหาโอกาสขยายการเติบโตจากศักยภาพธุรกิจออกไปด้วยการควบคุมความเสี่ยงและสร้างความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่สามารถสร้างการรับรู้แบรนด์ของคุณในวงกว้างโดยไม่ต้องใส่ทุนของคุณเอง ไม่จำเป็นต้องดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานประจำวันในแต่ละหน่วยธุรกิจเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วยตัวคุณเอง รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ จึงเป็นทางเลือกที่น่าพิจารณา ดูทั้งหมด