ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

พื้นฐานการสร้างระบบแฟรนไชส์ ตอนที่ 1

พื้นฐานการสร้างระบบแฟรนไชส์ ตอนที่ 1

 ธุรกิจแฟรนไชส์มีบทบาทที่สำคัญในการการจ้างงาน และสร้างสร้างอาชีพ การที่คนเลือกลงทุนในระบบแฟรนไชส์เป็นเพราะจะได้รับสูตรสำเร็จในการประกอบธุรกิจจากเจ้าของที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว อย่างไรก็ตามนักลงทุนแต่ละคนก็ยังจะต้องเจอกับสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ และจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพเหล่านั้นให้ได้ 
สำคัญที่สุดคือ “การออกแบบธุรกิจให้เหมาะกับการสร้างระบบแฟรนไชส์” การเริ่มต้นที่ดีคือ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นไปมากกว่าครึ่งทาง 
 
หลักการเบื้องต้นของการพัฒนาระบบแฟรนไชส์
   การปรับปรุงให้ธุรกิจสามารถสร้างให้เป็นแฟรนไชส์นั้นพื้นฐานที่สำคัญคือ ต้องเป็นธุรกิจที่ออกแบบให้มีการจัดการที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
  1. สร้างทีมงานและขยายธุรกิจเพิ่มได้ โดยไม่ติดอยู่กับการทำงานของคนเพียงคนเดียว
  2. สามารถสร้างกระบวนการจัดการแบบขั้นตอนต่อเนื่องและเป็นธุรกิจที่แบ่งภาระการจัดการระหว่างแฟรนไชส์ซีและแฟรนไชส์ซอร์ให้ทำงานร่วมกันในระบบได้
  3. ไม่ใช่เพียงการจัดจำหน่ายสินค้าเท่านั้นแต่คำนึงถึงการสร้างระบบธุรกิจขึ้นมาเพื่อมูลค่าการจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มของตัวธุรกิจได้จริง ธุรกิจดำเนินการอยู่บนระบบงานมากกว่า เป็นการพึ่งพิงบนการจัดจำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียว
การสร้างธุรกิจบนระบบงานกับการเน้นการบริหารสินค้า ความต่างของระบบธุรกิจที่อิงบนสินค้านั้นที่เห็นได้ชัดเจนคือ ระบบการค้าส่ง หรือการจัดจำหน่ายเพียงตัวสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายน้ำขวด กระป๋อง หรือดินสอ ที่เป็นสินค้าต่อชิ้น ธุรกิจดังกล่าวจะเน้นการซื้อมาขายไปเป็นหลัก ถ้าหากนำธุรกิจดังกล่าวมาสร้างเป็นธุรกิจแฟรนไชส์จะมีข้อจำกัดทันที เนื่องจากระบบการจำหน่ายอย่างเดียวจะไม่สามารถสร้างกระบวนการควบคุมในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ แต่ถ้าสร้างมูลค่าจากการบริหารจัดการ สร้างกำไรให้กับธุรกิจได้ ธุรกิจอย่างนั้นจึงสามารถพัฒนาให้กลายเป็นระบบแฟรนไชส์ที่แข้มแข็งได้


การเพิ่มคุณค่าของธุรกิจได้ หมายถึง ความอยู่รอดของระบบแฟรนไชส์ การสร้างคุณค่าที่ลูกค้ายอมที่จะจ่ายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์จะต้องมีจุดเด่นเพียงพอในแต่ละด้านที่สามารถสร้างมูลค่าที่เป็นยอดขาย ราคาต่อชิ้นที่สูงกว่า หรือมีจำนวนการจัดจำหน่ายได้มากกว่า หรืออย่างน้อยๆ ต้องมีต้นทุนต่ำกว่า ทำให้ธุรกิจเกิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากกำไรในการขาย ธุรกิจที่สร้างผลกำไรดีแบบที่ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่จะสามารถแบ่งผลประโยชน์ และรายได้จากการบริหารจัดการไปพัฒนาธุรกิจต่อ ธุรกิจที่มีการวางรูปแบบการจัดการดังกล่าวจึงสามารถสร้างกระบวนการจัดการที่พัฒนาต่อเนื่อง ได้ทั้งด้านการจัดการบริหาร และด้านการตลาดไปด้วย 
นี่คือการสร้างมูลค่าของระบบแฟรนไชส์ ธุรกิจไหนไม่สามารถสร้างความสามารถดังกล่าวได้ก็เท่ากับว่า ศักยภาพต่อการพัฒนาธุรกิจให้กลายมาเป็นระบบแฟรนไชส์นั้นยังไม่สมบูรณ์(ข้อมูลจาก หนังสือ แฟรนไชส์: ยุทธการโคลนนิ่งธุรกิจ 2557)