ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

HOW TO เลือกงานแฟรนไชส์อย่างไร ให้คุ่มทั้งค่าเงินและเวลา..

ก่อนเหตุการณ์  Covid-19 นี่จะทำพิษ เราๆในฐานะผู้คนที่อยู่ในแวดวงแฟรนไชส์ ก็คงได้เห็นการเชิญชวนเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ โปรโมชั่นท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งแน่นอนว่าถูกเลื่อนๆ กันไปตามระเบียบ แต่กระนั้นกลับได้สร้างโอกาสให้เราได้กลับมาตัดสินใจ ว่าเราควรจะไปงานไหนดีนะ ซึ่งการจะตัดสินใจไปร่วมงานจัดแสดงแฟรนไชส์ ก็ควรจะเริ่มดูจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้ไม่เสียเงิน หรือเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์
 
1. เป้าหมายของการไปรับชมของคุณคืออะไร?
สนใจลงทุนซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการประสบการณ์
เพราะงานแต่ละงานมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน บางงานอาจเน้นการสร้างเครือข่าย บางงานอาจเน้นการขายแฟรนไชส์เลย หรือบางงานก็เอาสินค้ามาขายแทน รูปแบบของงานก็จะแตกต่างออกไป เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไร2. ธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมงานเป็นใคร
แบรนด์และธุรกิจที่เข้าร่วมมีอะไรบ้าง
หากรู้เป้าหมายของตนเองแล้ว ก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราจะไปดูนั้นตอบโจทย์ไหม โดยผู้จัดแสดงมีใครมาเข้าร่วมบ้าง หากคุณอยากลงทุน ก็ต้องดูว่าธุรกิจที่เข้าร่วมนั้นน่าเชื่อถือไหม เคยเห็นผ่านตา หรือมีชื่อเสียง ดูมีอนาคต3. กิจกรรมภายในงานมีอะไร
นอกเหนือจากการจัดแสดงสินค้า หรือธุรกิจแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกไหม เช่น ในการเดินงานแฟรนไชส์ของต่างประเทศ จะมีการแบ่งระยะเวลาสำหรับผู้ที่สนใจเป็นพิเศษ เรียกว่า Matching day เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ทำความรู้จักกับธุรกิจที่สนใจมากยิ่งขึ้น หรือระหว่างงานอาจมีการเปิดเวทีให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม4. ผู้จัดงานเป็นใคร และมีผู้สนับสนุนเป็นใคร
มีประสบการณ์ด้านแฟรนไชส์ และถูกสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียง
ในการเดินงานจัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ อาจต้องมีการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะเข้าร่วม เพื่อป้องการลงทุนที่ไม่ประสบผลสำเร็จของผู้ลงทุน เพราะฉะนั้นผู้จัดงานก็ควรเป็นคนที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ในเรื่องของแฟรนไชส์ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจทั้งความต้องการของ ผู้มาชมงาน และผู้จัดแสดง และจะทำให้งานจัดแสดงนั้นๆ ประสบผลสำเร็จกับทุกฝ่ายหลังจากสถานการณ์โควิดอาจมีหลายคนที่โดนเทจากงาน แต่หากได้รับค่าชดเชยมากพอที่จะนำไปลงทุนต่อการลงทุนเองก็มีความเสี่ยง
การลงทุนแฟรนไชส์จึงเป็นหนึ่งตัวเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ ซึ่งแฟรนไชส์ที่ดี มีมาตรฐานก็ต้องมานั่งทำความรู้จัก และคัดเลือกให้ดีก่อนลงทุน
ในปัจจุบัน งานจัดแสดงยังคงมีให้เราเห็นเรื่อยๆ ทั้งงานเก่าและงานที่จัดขึ้นใหม่ ซึ่งการจะไปเข้าชมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวเราก็ต้องมาลองพิจารณา บางคนอาจมองว่างานที่มีมาอยู่แล้วนั้นน่าสนใจกว่า เพราะถูกจัดขึ้นหลายรอบและมีประสบการณ์ แต่งานใหม่ที่เกิดขึ้นมาอาจสร้างประสบการณ์ใหม่ และความสำเร็จใหม่ได้เช่นกัน