ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

DO NOT!! อย่าลงทุน ถ้าแฟรนไชส์ที่เลือกไม่มีสิ่งเหล่านี้..


 การให้ความช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีหรือผู้ลงทุนในธุรกิจ ให้อยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกัน เป็นสิ่งที่แฟรนไชส์ที่มีคุณภาพจะต้องทำ การเลือกลงทุนแฟรนไชส์เปรียบเสมือนทางลัด ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องมาลองผิดลองถูกเองเพราะสามารถทำตามเจ้าของแฟรนไชส์ที่ทำมาก่อนได้เลย และต้องทำในมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา เพราะฉะนั้นแล้ว หากแฟรนไชส์ที่คุณกำลังสนใจไม่มีสิ่งเหล่า ธุรกิจเหล่านั้นอาจไม่ใช่แฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานอย่างแท้จริง
  • ร้านต้นแบบ โดยเจ้าของแฟรนไชส์
  • ทีมงานสนับสนุน ระหว่างดำเนินธุรกิจ ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้ลงทุน เช่น การฝึกอบรม คู่มือปฏิบัติการต่าง ๆ
  • ไม่มีชื่อแบรนด์ของตัวเอง  คิดชื่อเอง ตั้งชื่อได้เอง 
เพราะแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน ไม่ได้เน้นแค่จำนวนสาขาเยอะ  แต่เน้นคุณภาพ!