ความรู้เรื่องแฟรนไชส์

5เทคนิคสำคัญในการคัดเลือกนักลงทุนแฟรนไชส์

1.ลักษณะทำเล ตอบโจทย์ธุรกิจ   กลุ่มลูกค้าในธุรกิจแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะที่ต่างกัน  การพิจารณาทำเลค้าขายก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จำเป็น  โดยจะวิเคราะห์จากด้านอื่นๆ ประกอบ เช่น สถานที่จอดรถ ธุรกิจเราจำเป็นไหม  อายุสัญญาเช่า ไม่มากเกินไปหรือน้อยจนเพิ่มความเสี่ยง
2.ความพร้อมด้านเงินทุน  เพราะเงินลงทุนแฟรนไชส์อาจไม่ใช่ก้อนสุดท้ายของชีวิต  ดังนั้น นอกเหนือจากเงินลงทุน ธุรกิจควรต้องเตรียมเงินทุนหมุนเวียนสำหรับต้นทุนที่คงที่ในช่วงแรก เพราะร้านเปิดใหม่ยอดขายอาจไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าไว้
3.ประสบการณ์และความสามารถของนักลงทุน  บางธุรกิจต้องอาศัยทั้งทักษะและวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในร้าน  เช่น ถ้ามีคู่แข่งสินค้าเหมือนกันคนละแบรนด์มาเปิดใกล้กัน จะปรับตัวอย่างไรให้ทันต่อการแข่งขัน 
4.มีใจรักในอาชีพนี้พร้อมทุ่มเทเวลาบริหารจัดการธุรกิจ    เมื่อตัดสินใจลงทุนแล้วธุรกิจจะอยู่กับเราอีกหลายปี  เพื่อให้ได้รับผลกำไรตอบแทนในการดำเนินงาน  ดังนั้น การเอาใจใส่และความพยายามทำให้ธุรกิจมีชัยไปกว่าครึ่ง
5.การวางแผนธุรกิจ  ปัจจุบันการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีการวางแผน ตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เห็นถึงทิศทางและกระบวนการที่จะไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้   แผนที่ดีควรยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์