เอ็นแอนด์บี N&B

หมวด: เบเกอรี่

รายละเอียดธุรกิจ

ธุรกิจ N&B ถูกวางแนวคิดให้เป็นร้านที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารว่าง (Completed Meal) ที่เน้นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และเน้นการใส่ใจในสุขภาพ ในรูปแบบ ของเครป (Crepe) และพัฒนารูปแบบผสมผสาน ทั้งแนวคิดของพิซซ่า (Pizza) และการนำวิธีการของการ ทำขนมแบบแพนเค้ก (Pancake) มาใช้ร่วมกันอย่างลงตัว เน้นผู้ที่ชื่นชอบสินค้าทันสมัย พร้อมรูปแบบหีบห่อที่ทันสมัยตอบสนองวการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง และสามารถใช้รับประทาน เป็นอาหารทดแทนอาหารมื้อหลักได้อย่างดี เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภค บรรยากาศภายในร้านถูกออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีเหลืองทองและสีน้ำตาล เน้นสร้างความ รู้สึกที่เป็นธรรมชาติ จากการนำธรรมชาติและการนำส่วนผสมของน้ำผึ้งมาประกอบสินค้า ทำให้มีความหวานที่เป็นประโยชน์

         จากการเติบโตของสาขา และยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ให้ความสนใจในการ ลงทุนในรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้บริหารจึงตัดสินใจพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้มี มาตรฐานสากล แล้วจึงมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจและ มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจร้าน N&B ในรูปแบบแฟรนไชส์
 
         ปัจจุบัน N&B ขยายสาขาในรูปแบบ Kiosk และร้านสาขา มากกว่า 100 แห่ง รวมทั้งในรูปแบบสาขาแฟรนไชส์  กว่า  17 แห่งทั่วประเทศและพร้อมเติบโตกับการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ  ตามมาตรฐานระดับสากล

Process
                ขั้นตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์ซีให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ฝ่ายขายแฟรนไชส์
                ขั้นตอนที่ 2 ทางบริษัทจะทำการพิจารณาคุณสมบัติเบื้อต้นของแฟรนไชส์ซี รวมทั้งพิจารณาความพร้อมของแฟรนไชส์ซีในหลายด้าน
                ขั้นตอนที่ 3 แฟรนไชส์ซีทำการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนำเสนอแก่แฟรนไชส์ซอร์พร้อมสัมภาษณ์
                ขั้นตอนที่ 4 หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจนถึงเปิดสาขา  รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์เพื่อเปิดธุรกิจ (พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 450,000 บาท ไม่รวม VAT)
                ขั้นตอนที่ 6 จัดฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงาน
                ขั้นตอนที่ 7 ทีมงานสนับสนุนการเปิดธุรกิจจะให้คำปรึกษาในการตกแต่งร้าน  รวมถึงการ Grand Opening 3 วัน และมีทีมงานอยู่ต่ออีก 6 วัน  เพื่อการอบรมที่ร้านของทางแฟรนไชส์ซี

Investment
                งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น :
                งบประมาณการลงทุน (รวมค่าแฟรนไชส์แรกเข้าแล้ว) ประมาณ 1-2 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่)
                รายละเอียดงบประมาณการลงทุน
                                1. ค่าประกันสัญญาเช่าพื้นที่และค่าเช่าเดือนแรก
                                2. ค่าก่อสร้างร้าน (ลูกค้าสามารถหา Supplier ได้
                                3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตสินค้า
                                4. ค่าวัตถุดิบในเบื้องต้น
                                5. ค่าประกันการสั่งซื้อสินค้า
                                6. ค่าใช้จ่ายในการ Grand Opening
                                7. ค่าออกแบบร้าน
                                8. ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์แรกเข้า
                                                - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) 450,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
                                                - ค่า Royalty Fee 3% ของยอดขาย
                                                - ค่า Marketing Fee 2 % ของยอดขาย
                                                - อายุสัญญา 10 ปี (5+5)



สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ N&B 
โทร 02-138-0594  http://www.nbpancake.com/why-nb.html

สนใจพูดคุยวิเคราะห์แฟรนไชส์กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์  https://lin.ee/nJNrPM9


 
รูปเพิ่มเติม

ข่าวสาร / โปรโมชั่น