ฟาสซิโน Fascino

หมวด: ค้าปลีก

รายละเอียดธุรกิจ

     ฟาสซิโน ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสำหรับสินค้าหลากหลายประเภททั้งยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง อุปกรณ์ผู้ป่วย และเครื่องมือทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นความเป็นร้านยามาตรฐานยุคใหม่ อันประกอบด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ จัดวางเป็นหมวดหมู่ตามมาตรฐานสากล การบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเองจากเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ประจำร้านที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี รวมทั้งการบริหารจัดการที่เป็นระบบและทันสมัย

บริษัทฯมีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายร้านยาฟาสซิโน ทั้งในรูปแบบ สาขาที่บริษัทฯลงทุนเอง (Branch) และการให้อนุญาตสิทธิช่วง (Franchise) ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนผู้บริโภคของประเทศไทย สามารถเข้าถึงร้านยาฟาสซิโนได้อย่างรวดเร็ว  

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ทำให้ฟาสซิโน เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นและเลือกสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทที่เชื่อถือได้ ซึ่งฟาสซิโน สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในใจของผู้บริโภค จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำอันดับหนึ่งด้านธุรกิจ แฟรนไชส์ร้านยาครบวงจร 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม   https://www.fascino.co.th/franchise
โทร 02-411-4455
 

สนใจพูดคุยวิเคราะห์แฟรนไชส์กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์  https://lin.ee/nJNrPM9

รูปเพิ่มเติม