เจฟเฟอร์ Jeffer

หมวด: อาหาร

รายละเอียดธุรกิจ

ในปี พ.ศ. 2557 บจก. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์(WAVE) เข้าลงทุนใน บจก. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ (เจฟเฟอร์) ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อทางการค้า “เจฟเฟอร์” มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 74 สาขาทั่วประเทศ ณ ขณะนั้น โดยให้บริการอาหารประเภท สเต็ก แอนด์ ซีฟู้ด และอาหารสไตล์ตะวันตก

สิทธิ์ประโยชน์ของผู้ลงทุนแฟรนไชส์
-กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
-ทีมงานสนับสนุน  เช่น กิจกรรมการตลาด  ระหว่างดำเนินธุรกิจ
-ได้สิทธิ์การใช้เครื่องหมายการค้าและระบบแฟรนไชส์ Jeffer

ประมาณการณ์ลงทุน 6-7 ล้านบาท
อายุสัญญาแฟรนไชส์ 6+6 ปี  ตามเงื่อนไขที่บริษัท กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวรัศม์สรย์ แวทเชอร์ ที่ Email : Waratsorn_su@jeffersteak.com
หรือ ดูรายละเอียดที่ http://www.jeffersteak.com/franchise.html

 

สนใจพูดคุยวิเคราะห์แฟรนไชส์กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ 

https://lin.ee/nJNrPM9