สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath

หมวด: การศึกษา

รายละเอียดธุรกิจ

สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ได้รับรางวัล “Thailand Franchise Standard” ในปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีสาขา 80 สาขา ทั่วประเทศไทย และมีนักเรียนมากว่า 6,000 คน
  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 3 – 12 ปี) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “Heuristic” จากประเทศสิงคโปร์ และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์
  2. หลักสูตร MathMental สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 3 – 12 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้หลักการสอนตามทฤษฏีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)
 
 
งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว) ประมาณ 1.5 ล้านบาท (ขึ้นกับขนาดของพื้นที่)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (แฟรนไชส์ฟี) 1 ล้านบาท
อายุสัญญา 10 ปี
 
สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ
02-542 4467
Email : SenseMath@yahoo.com
www.SenseMath.com