สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath

หมวด: การศึกษา

รายละเอียดธุรกิจ

สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath ได้รับรางวัล “Thailand Franchise Standard” ในปี พ.ศ. 2553, 2554 และ 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีสาขา 80 สาขา ทั่วประเทศไทย และมีนักเรียนมากว่า 6,000 คน
  1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ SenseMath สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 3 – 12 ปี) โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ “Heuristic” จากประเทศสิงคโปร์ และเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาประเทศสิงคโปร์
  2. หลักสูตร MathMental สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 3 – 12 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ โดยใช้หลักการสอนตามทฤษฏีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory)
 
 

สิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับผู้ลงทุน

1. เงินลงทุนค่า Franchise 250,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แบ่งเป็น

    1.1. ค่าสิทธิหลักสูตร Sense Math 230,000 บาท
    1.2. ค่ามัดจำตำราคงคลัง 20,000 บาท
          (ได้คืน เมื่อยกเลิกสัญญา)
2. ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วยห้องเรียนอย่างน้อย 2 ห้องเรียน
3. คุณครูที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างน้อยอีก 1 ท่าน
     (ไม่นับรวมผู้ประกอบการ)


 
สนใจธุรกิจแฟรนไชส์ ติดต่อ
02-542 4467
Email : SenseMath@yahoo.com
https://www.sensemath.com/16914461/แฟรนไชส์

สนใจพูดคุยวิเคราะห์แฟรนไชส์
https://lin.ee/nJNrPM9

 
 
รูปเพิ่มเติม