ฮอกไกโด Hokkaido

หมวด: เครื่องดื่ม

รายละเอียดธุรกิจ

นมสด Hokkaido แบรนด์ที่ผลิตขึ้นเพื่อหวังให้คนไทยได้ดื่มนมคุณภาพดี เทียบเท่านมจากเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อครั้งผู้บริหารได้เยี่ยมชมฟาร์มโคนมในประเทศ ญี่ปุ่นและได้ลองชิมนมคุณภาพดี จึงได้มองว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพสามารถผลิตนมทีมีคุณภาพดีขึ้นเองได้ โดยมองหาวัตถุดิบจาก Contract Farm นมในประเทศไทย และได้ดึงความรู้กระบวนการและกรรมวิธีการผลิต รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพของนมให้ตรงกับ Concept ที่วางไว้
นมภายใต้แบรนด์ของ ฮอกไกโดนั้น เป็นนมซูเปอร์พรี่เมี่ยม ปัจจุบันร้านฮอกไกโด มีสาขาให้บริการตามห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกตชั้นนำ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจร่วมลงทุนธุรกิจ ในรูปแบบแฟรนไชส์


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 083-493-3311 
หรือ คลิก https://www.hokkaidomilk.com/แฟรนไชส์/
รูปเพิ่มเติม

ข่าวสาร / โปรโมชั่น