อเมซอน Cafe Amazon

หมวด: เครื่องดื่ม

รายละเอียดธุรกิจ

จากข้อมูลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันร้านกาแฟสดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส  เนื่องจากอัตราการดื่มกาแฟต่อคนยังต่ำมาก  เมื่อเทียบกับต่างประเทศ  ด้วยเหตุนี้เอง  ปตท.ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจที่นำเอาร้านกาแฟที่มีมาตรฐานมาให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน  เพื่อตอบสนอง Life Style  ผู้ใช้บริการอย่างคบถ้วน Café Amazon จึงถือกำเนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

                 ต่อมาได้เล็งเห็นว่า ฐานลูกค้าไม่จำกัดเฉพาะในกลุ่มคนเดินทางอีกต่อไป   ปตท. จึงเริ่มขยายธุรกิจออกสู่ภายนอกสถานีบริการภายใต้ระบบ  Franchise  ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง  และยังช่วยให้สามารถขยายฐานธุรกิจออกไปได้อย่างรวดเร็ว  โดย Café Amazon  เริ่มขายแฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งพื้นที่เป้าหมาย จะเน้นทำเลที่เป็น Discount Store อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา และในหน่วยงานราชการต่างๆ

ปัจจุบัน  Café Amazon ได้ขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการ  รวมกว่า 1,000 สาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน   ได้แก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและประเทศกัมพูชา

สนใจข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.cafe-amazon.com/franchise.aspx?Lang=TH&PageID=6
 

สนใจพูดคุยวิเคราะห์แฟรนไชส์กับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์ https://lin.ee/nJNrPM9

รูปเพิ่มเติม